Organizare

  Sediul unitatii se afla in Statiunea Durau , situata la o altitudine de 800 m pe fata vestica a Masivului Ceahlau. Sediul inglobeaza birouri administrative, dispecerat de interventie , punct medical de prim ajutor si spetii sociale aferente activitatii de permanenta, sala de curs si centru de operatiuni.
  Sediul dispune de echipamente moderne de comunicatii , magazii de echipamente, logistica si reprezinta practic centrul de coordonare al tuturor operatiunilor
  Punctele de lucru sunt amenajate in functie de zona de operatiune prestabilita , de sezonabilitate si nu in ultimul rind de numarul de interventii din fiecare zona. Astefel serviciul are un punct de lucru situat in zona superioara a masivului la altutudinea de 1840m , denumit Baza de Interventie Dochia .
  Programul bazei este permanent in sezonul turistic ( patru luni vara si doua luni iarna) si trei zile pe saptamina respectiv vineri , simbata , duminica in extrasezon. Personalul care se schimba la fiecare zece zile asigura prevenirea accidentelor prin patrulare zilnica pe traseele din zona inalta. Din punctul de vedere al operatiunilor de salvare , de aici se declanseaza “interventia 1” in toata zona masivului situata la peste 1200m , cit si pentru zona de jonctiune cu masivul Hasmas si Cheile Bicazului.
  Punctul de lucru de la Izvorul Muntelui-Bicaz , asigura numai pe timpul sezonului de vara, servicii salvamont in zona de est a Masivului Ceahlau .
  Baza de Interventii Izvor are dimensiuni redusa fiind compusa dintr-un dispecerat si spatii sociale.
  Punctul de lucru din municipiul capitala de judet, Piatra Neamt , compus dintr-un birou se afla in sediul Consiliului Judetean Neamt.Acolo se desfasoara activitatea economico-financiara si de achizitii.
  Serviciul Public Salvamont Neamt este centru de coordonare a Zonei I Moldova , zonare stabilita de ANSMR.
  Organigrama serviciilor publice salvamont se intocmeste tinand cont de prevederile Legii  Administratiei Publice Locale de prevederile H.G.R. 77/2003 si de legislatia muncii.
  Serviciul public judetean sau local SALVAMONT îsi constituie formatiile astfel:
     a) prin încheierea de contracte de munca, contracte de colaborare sau contracte de voluntariat cu fiecare salvator montan, în baza legislatiei în vigoare;
     b) prin încheierea de contracte civile de prestari de servicii cu societati civile profesionale de salvatori montani sau cu organizatii neguvernamentale care au ca scop salvarea montana si care pun la dispozitie întreaga echipa sau echipele necesare activitatii de salvare montana.
  Formatia de salvare montana este alcatuita din minimum 6 membri salvatori montani.
  Numarul formatiilor SALVAMONT este stabilit prin hotarâre a consiliului judetean sau local, dupa caz, cu consultarea Asociatiei Nationale a Salvatorilor Montani din România, în functie de caracteristicile zonei montane,de afluenta turistilor, schiorilor si alpinistilor în zona montana respectiva.
  Sarcinile sunt repartizate pe fiecare angajat in parte prin fisa postului care este realizat dupa modelul din anexa 4.1
  Serviciul Public Salvamont Neamt are in componenta inspectori de specialitate ( economist, inspector de personal si protectia muncii) si salvatori montani atestati sau in curs de atestare .
  Potrivit HGR 77/2003 Poate deveni salvator montan orice persoana care îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
     a. are vârsta de cel putin 18 ani;
     b. nu are antecedente penale;
     c. are o stare de sanatate corespunzatoare confirmata prin fisa medicala;
     d. a parcurs formele de pregatire profesionala si a efectuat un stagiu de aspirantura, stabilite de Asociatia Nationala a Salvatorilor Montani din România;
     e. are o conduita demna si morala;
     f. a promovat examenul de atestare în profesie organizat de Asociatia Nationala a Salvatorilor Montani din România.
  Salvatorii montani au obligatia de a participa la intervale stabilite de Asociatia Nationala a Salvatorilor Montani din România la examene de reconfirmare a dreptului de libera practica în profesia de salvator montan.Neparticiparea sau nepromovarea examenelor duce la pierderea dreptului de libera practica în profesia de salvator montan.
  In baza Ordinului nr. 252 din 31 mai 2004 pentru aprobarea nivelului studiilor si a conditiilor de ocupare a functiilor specifice din serviciile publice de salvamont publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 521 din 9 iunie 2004 sallvatorii montani au urmatoarelor trepte de perfectionare si incadrare:
     1.Salvator montan gradul I - Absolvent al scolii Nationale de Salvamont, curs
de iarna-vara, atestat de Asociatia Nationala Salvatorilor Montani din Romania, cu vechime în activitatea de salvator montan de minimum 4 ani
     2.Salvator montan gradul II - Absolvent al scolii Nationale de Salvamont, curs
de iarna-vara, atestat de Asociatia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania, cu vechime in activitatea de salvator montan de minimum 2 ani
     3.Salvator montan gradul III - Absolvent al scolii Nationale de Salvamont,
curs de iarna-vara, atestat de Asociatia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania

  Astfel cei zece salvatori montani angajati ai Serviciului Public Salvamont Neamt au urmatoarele functii specifice:
     Salvator categoria I-a - 1 salvator
     Salvator categoria II-a -3 salvatori
     Salvatori categoria a III-a -6 salvatori
  In functie de aceste clasificari fisele postului au anumite delegari de competente. Astfel, salvatorii I coordoneaza actiunile de salvare considerate urgente de grad I si pot ocupa practic toate posturile cu componenta de decizie .
  Salvatorii categoria a II-a pot coordona in calitate de sefi de tura sau sefi de echipa operatiuni de salvare de nivel mediu sau mic.
  Salvatorii montani categoria a III-a reprezinta componenta cea mai importanta ei asigurind componenta de baza a echipelor de salvare. Pot ocupa deasemeni postul de dispecer.(anexa 4.2).
  Organigrama serviciului este aprobata annual de catre Consiliul Judetean Neamt

(Anexa 4.3) Modificarile organigramei sunt propuse si justificate printr-o nota de fundamentare de catre seful serviciului odata cu aprobarea bugetului pemtru anul in curs.

  Tabel 4.1 ORGANIGRAMA Serviciului Salvamont Neamt
  NR Functii Studii Numar posturi
     1 Sef serviciu Sm Cl .I-a 1
     2 Economist Siperioare 1
     3 Inspector Superioare 1
     4 Salvator Montan Cl-II-a 3
     5 Salvator Montan Cl-III-a 6
     6 Referent medii 1
     7 Muncitor 1